KONINKLIJKE DEURNE SPARTANS
BASE- EN SOFTBALLCLUB
STAMNUMMER 15 - SINCE 1948

Koninklijke Deurne Spartans BSC

Privacybeleid

Privacybeleid
Monday, February 04, 2019
Door het invoeren van zijn persoonsgegevens op deze website gaat de gebruiker ermee akkoord dat die gegevens worden opgeslagen in één of meer ledenbestanden. Die bestanden behoren uitsluitend toe aan K. Deurne Spartans Baseball- & Softballclub vzw (hierna Spartans genoemd), Ruimtevaartlaan 22, 2100 Deurne, België.

Spartans respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die de gebruiker (per e-mail, registratie en/of contactformulier) aan Spartans verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 worden behandeld. Dat is de wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De verschafte gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de gebruiker.

Tevens erkent en aanvaardt U dat, wanneer U een Wedstrijd bijwoont, eventueel van U foto- en video-opnames kunnnen worden gemaakt die geheel of gedeeltelijk kunnen worden gereproduceerd, gedistribueerd en/of publiek meegedeeld.

Dit Privacybeleid wordt beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen die zouden kunnen ontstaan met betrekking tot deze algemene voorwaarden, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.

De persoonsgegevens die de gebruiker via de website van Spartans verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. De gebruiker kan op eenvoudige vraag zijn eigen persoonsgegevens inkijken.
Wie vragen heeft over de verwerking van zijn persoonsgegevens door Spartans, of die gegevens wil laten verwijderen, neemt het best contact op met ons via dit formulier.

Dit privacybeleid vormt één met ons beleid op de gegevensverwerking. Ons uitgebreid beleid m.b.t. de verwerking van Uw persoonsgegevens kan je hier vinden.

Gebruik van de Website
Monday, February 04, 2019
Spartans besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is.

Ondanks alle inspanningen kan Spartans niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.
Als de op of via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Spartans al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Wie onjuistheden vaststelt, kan contact opnemen met de beheerder van de website via dit formulier.

Spartans spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Spartans kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.

Spartans kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van deze website of van de op of via deze website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen of beschadigingen van apparatuur, programma's of andere gegevens op jouw device/computersysteem.

Voor informatie over andere instanties en organisaties die op deze website ter beschikking worden gesteld kan Spartans niet aansprakelijk gesteld worden voor klachten naar aanleiding van deze informatie, activiteiten van derden of voor eventuele inbreuken op rechten van derden.

De website van Spartans bevat ook links naar websites die beheerd worden door derden. Die links worden uitsluitend ter informatie aan de gebruiker voorgeschoteld. Spartans controleert deze websites en de informatie die erop staat, niet. Spartans kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.

Spartans laat niet toe dat derden en/of gebruikers beeldmateriaal opladen naar de website. Als er foto’s van personen worden gebruikt, dan is dat enkel met toestemming van de auteur en de betrokkene.
De betrokkene die zijn toestemming heeft gegeven voor het gebruik van foto’s en/of beeldmateriaal, zal Spartans vrijwaren tegen iedere aanklacht of vordering van derden die Spartans naar aanleiding daarvan zou ontvangen.

Spartans heeft het recht om de inhoud van de website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, verbeteren, verwijderen en/of te veranderen.

Cookies
Monday, February 04, 2019
Onze website maakt gebruik van de cookie technologie. Hiermee wordt de functionaliteit van de website verbeterd.
In ons cookiesbeleid worden meerdere analoge technologieën gebruikt, zoals cookies, webbakens, pixels en GIF, alle cookies genoemd. Wij leggen hierna uit welke cookies wij gebruiken en hoe u ze kan controleren. Lees ook ons privacybeleid dat de regels vastlegt die wij volgen als wij de persoonsgegevens die wij over u hebben ingewonnen, verwerken.

Het bericht op de startpagina geeft u de mogelijkheid om in te stemmen met ons cookiesbeleid. Wanneer u geen toestemming geeft, hebt u toegang tot de openbare pagina's van de website maar bepaalde functies zullen beperkt of onmogelijk zijn. U vindt hierna meer uitleg daarover.

Essentiële cookies

Bepaalde technische cookies zijn noodzakelijk om te kunnen surfen en zij worden niet rechtstreeks op onze website gememoriseerd noch zijn ze rechtstreeks toegankelijk vanop onze website. Deze cookies bevatten geen ander persoonlijk gegeven dan uw IP-adres, dat noodzakelijk is om op het internet te kunnen surfen. Ze zijn bijvoorbeeld nodig om de gebruiker te helpen bij het surfen op de website of om te kunnen terugkeren naar de vorige pagina's. U kunt deze cookies controleren via de parameters van uw browser, maar als u ze verbiedt kan dat de correcte werking van onze website in de weg staan. 

Statistische cookies

De statistische cookies (of analytische cookies) verzamelen informatie over uw surfgedrag op onze website. Met die informatie kunnen wij onze website verbeteren en gebruiksvriendelijker maken. Dit statistisch onderzoek is strikt anoniem maar we kunnen daaruit afleiden welke pagina's het meest of het minst worden bezocht en de algemene gebruiksgewoontes van onze website kennen.
Het is ook een middel om de surfproblemen op te sporen die zich op onze website voordoen en om na te gaan hoe doeltreffend de publiciteit is van onze eigen producten. Wij gebruiken voor bepaalde analyses Google Analytics (www.google-analytics.com), Bing Analytics (www.bing.com/toolbox/webmaster/) en Statcounter (www.statcounter.com). Hiervoor gebruiken wij ook Geolocatie voor statistische analyse van het gebruik van de website.
U kan dit op verschillende manieren uitschakelen naargelang de browser die u gebruikt (modules en extensies van derden, blokkering van de website www.google-analytics.com/*,...)

Functionele cookies

Daar waar het nuttig is kunnen wij gebruik maken van functionaliteitscookies. Deze onthouden de keuzes die u maakte op onze website: de geraadpleegde pagina's en functies, etc. Deze informatie wordt uitsluitend opgeslagen op uw device en wij gebruiken ze alleen in anonieme vorm.

Cookies van een derde partij

Onze website biedt informatie van derden en reclame aan van onze sponsors. Wij genereren hierbij geen cookies. Er worden ook geen gegevens gedeeld met derden of met onze adverteerders. U kan deze advertenties blokkeren via de opties van uw browser of door gebruik te maken van een adblocker.
Hou er rekening mee dat door de advertenties te blokkeren de layout van de pagina's vervormd kan zijn.

Disclaimer
Alle teksten op deze site door Webbie en deze zijn persoonlijk van de auteur en niet noodzakelijk de mening van K.Deurne Spartans BSC

Foto's : Pit De Bens behoudens andere vermelding. Alle rechten voorbehouden.

Logo's en Affiches : Pit De Bens. Alle rechten voorbehouden.

Alle content is eigendom van K.Deurne Spartans BSC tenzij anders vermeld. Reproductie of publicatie kan enkel met uitdrukkelijke toestemming van K.Deurne Spartans BSC en/of de auteur.

© K.Deurne Spartans BSC - 2019
Onze Nieuwsbrief
U verlaat www.spartans.be en wordt omgeleid naar onze mailinghost!

Koninklijke Deurne Spartans Baseball en Softball Club vzw

Ruimtevaartlaan 22, 2100 Deurne
Telefoon : +32 3 366 19 05

IBAN : BE36 7755 9910  7181
BIC : GKCC BE BB
BTW : BE 0415 171 777
© Koninklijke Deurne Spartans BSC vzw - 2024 - Alle Rechten Voorbehouden
Feedback : klik hier
Versie: 8.5 - 14/03/2024